Новини

Първо заседание за подмяна водопровода на 7 улици в Дупница
21.07.2017
Комисия с председател зам.кмета на Община Дупница Красимир Георгиев отвори в открито заседание днес документите на фирмите, които участват в процедурата по избор на изпълнител за подмяната на водопроводи в участъци от 7 улици. На въпросните улици, след подмяната на водопреносната мрежа предстои рехабилитация с цялостно преасфалтиране и изграждане на тротоари по проекта за интегриран градски транспорт. 6 фирми подадоха документи, като на заседанието присъстваха и представители на част от участниците. Прогнозната стойност е 765 040,95 лв. и включва улиците „Венелин”, „Георги Икономов” (бившата „Бригадирска”), „Бузлуджа”, „Велико Търново”, „Васил Левски”, „Отец Паисий” и „Седма рилска дивизия”. Участниците са: "Мегаинвест-Холд" ЕООД-Дупница, "Овергаз Инженеринг" АД-София,...

С 320 000 лева повече са постъпленията в бюджета на община Дупница за първото 6-месечие
19.07.2017
2 748 325,63 лева са приходите от местни данъци и такси за първото полугодие на тази година. В сравнение с миналата, те са с 320 000 лева повече. През първите 6 месеца на миналата година са събрани 2 426 534,99 лева. Завишение в приходната част се забелязва във всички пера. Традиционно, най-голям е приходът от такса битови отпадъци, който е в размер на 1 330 361,19 лева (1 166 611,48 лв за същия период на миналата година). От данък МПС са влезли 920 169,06 лева срещу 845 367,59 лева за 2016 година. От данък "недвижими имоти" са влезли 391 131,52...

Община Дупница стартира рекламна кампания за развитие на туризма
30.06.2017
Рекламна кампания започва Община Дупница за развитието на туризма в града и селата. Кампанията в следващите 12 месеца включва рекламни филми, които освен във виртуалното пространство, ще бъдат излъчвани и в международен и национален ефир, участия в няколко международни изложения, както и…по спирките на Дупница. "Подготвили сме филмите, както на български, така и на английски. От една година подготвяме телевизионните проекти и успяхме да ги приключим. Създадохме вече канал на Община Дупница в You Tube,  както и договорихме излъчванията в следващите месеци в някои телевизии, които се разпространяват, както в България, така и в чужбина. Първият ни филм е визитка...

Община Дупница стартира летни училища за деца от уязвими групи
01.06.2017
Летни училища за деца от уязвими групи стартират в община Дупница. Те се провеждат в изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Услугата се предоставя чрез създадения по проекта Център за ранно детско развитие. Целева група са до 30 деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. Целта на летните училища е увеличаване на готовността на децата...

Областният управител Йордан Татарски на среща с дупничани на 22 февруари
15.02.2017
Във връзка с постъпило писмо с вх. № 06-00-44 от 14.02.2017г., уведомяваме населението на Община Дупница, че на 22.02.2017г. от 17.00 часа, в Заседателната зала на Община Дупница, Областният управител на Кюстендилска област г-н Йордан Татарски, организира обществен диалог с местните общности. Целта на срещата е създаване на условия за местно развитие, чрез участие на местните общности във формирането на целите на администрацията и осигуряване защита на правата на гражданите.

Стартира от днес данъчната кампания на територията на община Дупница
01.02.2017
Данъчната кампания в община Дупница стартира от днес. Всички жители и фирми ще могат да заплащат своите местни данъци и такси за битови отпадъци. Дължимите суми за Данъкът върху недвижимите имоти, данък МПС и такса битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30-и юни и до 31 октомври. На предплатилите размерът на задълженията в пълен размер до 30 април, пък ползват 5% отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в бюджета на Община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година. Парите се разходват за финансиране на местните дейности: издръжка...