Новини

Програма за празника на град Дупница - 19 октомври
14.10.2019

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ организира за 27-ми пореден път Световен ден на ходенето съвместно с Община Дупница и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта.
04.10.2019

Обявен е прием за потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"
12.08.2019

Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи
15.07.2019

Община Дупница стартира проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дупница"
17.06.2019

Отпуснати стипендии и финансово стимулиране по наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Дупница
17.05.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка