Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт
19.05.2017
Община Дупница сключи договор с организацията по оползотворяване на ИУЕЕО - “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Дупница сключи договор с организацията по оползотворяване на ИУЕЕО - “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД  за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от местата на образуването им – училища, жилищни и административни сгради на територията на общината. Гражданите на община Дупница, които имат стари и непотребни електроуреди могат да ги предоставят за по-нататъшна обработка и рециклиране, след предварително подадена заявка на единен телефонен номер – 0 800 14 100. Категориите електрическо и електронно оборудване, което подлежи на предаване са: големи и малки домакински електроуреди, информационно и телекомуникационно оборудване,...


11.05.2017
Заповед,споразумение и карти за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бистрица

Землище - с . Бистрица


11.05.2017
Заповед,споразумение и карти за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Тополница

Землище - с . Тополница


11.05.2017
Заповед,споразумение и карти за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Дупница

Землище - гр- Дупница


09.05.2017
Обява за инвестиционно намерение от ЛАТТЕРИЯ ЕООД

Пълния текст на обявата на Латтерия ЕООД може да видите тук


28.04.2017
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол_28.04.2017г.