Неразпределени пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване находящи се в землището на Община Дупница
09.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ,,ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД ГР.ДУПНИЦА
01.03.2018

Писмо до домоуправителите на жилищни блокове и кооперации на територията на гр.Дупница относно предоставяне на списъци на отглежданите домашни любимци
26.02.2018

Заповед № РД 04-219 /16.02.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с предстоящия на 18.02.2018г. празник Сирни заговезни
16.02.2018

Обява за Инвестиционно намерение за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за разширение на обект: “Гробищен парк” в поземлен имот 68789.27.356, м.”Злево”, землище на гр.Дупница с допълнителна площ – поземлени имоти с идентификатори № 68789.27.357 и 68789.27.385, м.”Злево”, землище на гр.Дупница”, с възложител Община Дупница
31.01.2018

Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, във връзка с изпълнение на Решение № 12 от 26.01.2018 г. на ОбС - гр.Дупница
29.01.2018