Решения от № 34 до № 41 от 02.03.2016 г.
17.03.2016

Решения от № 10 до № 33 от 26.02.2016 г.
14.03.2016

Решения от № 1 до № 9 от 29.01.2016 г.
08.02.2016

Решения от № 50 до № 76 от 18.12.2015 г.
04.01.2016

Решения от № 4 до № 49 от 27.11.2015 г.
08.12.2015

Решение № 3 от 16.11.2015 г.
23.11.2015