Решения от № 222 до № 234 от 23.12.2016 г.
06.01.2017

Решения от № 210 до № 221 от 16.12.2016 г.
30.12.2016

Решения от № 195 до № 209 от 02.12.2016 г.
14.12.2016

Решения от № 178 до № 194 от 28.10.2016 г.
08.11.2016

Решения от № 175 до № 177 от 19.10.2016 г.
24.10.2016

Решения от № 137 до 174 от 30.09.2016 г.
24.10.2016