Решения от № 195 до № 209 от 02.12.2016 г.
14.12.2016

Решения от № 178 до № 194 от 28.10.2016 г.
08.11.2016

Решения от № 175 до № 177 от 19.10.2016 г.
24.10.2016

Решения от № 137 до 174 от 30.09.2016 г.
24.10.2016

Решения от № 123 до № 136 от 15.07.2016 г.
22.07.2016

Решения от № 101 до 122 от 24.06.2016 г.
06.07.2016