Решения от № 1 до № 23 от 30.01.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 24 до № 27 от 12.02.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 28 до № 45 от 27.02.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 46 до № 63 от 27.03.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 64 до № 71 от 17.04.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 72 до № 95 от 08.05.2015 г.
10.08.2015