Решения № 96 и № 97 от 15.05.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 98 до № 104 от 29.05.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 105 до № 138 от 08.06.2015 г.
10.08.2015

Решение от № 139 до № 161 от 26.06.2015 г.
06.08.2015

Решения от № 162 до № 180 от 17.07.2015 г.
05.08.2015