Решения от № 64 до № 71 от 17.04.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 72 до № 95 от 08.05.2015 г.
10.08.2015

Решения № 96 и № 97 от 15.05.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 98 до № 104 от 29.05.2015 г.
10.08.2015

Решения от № 105 до № 138 от 08.06.2015 г.
10.08.2015

Решение от № 139 до № 161 от 26.06.2015 г.
06.08.2015