Решения от № 72 до № 77 от 16.05.2014 г.
11.08.2015

Решениея от № 78 до № 96 от 30.05.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 97 до № 118 от 27.06.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 119 до № 121 от 08.08.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 122 до № 146 от 05.09.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 147 до № 160 от 17.19.2014 г.
11.08.2015