Решения от № 41 до № 44 от 07.04.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 45 до № 71 от 25.04.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 72 до № 77 от 16.05.2014 г.
11.08.2015

Решениея от № 78 до № 96 от 30.05.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 97 до № 118 от 27.06.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 119 до № 121 от 08.08.2014 г.
11.08.2015