Решение № 2 от 07.02.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 3 до № 12 от 14.02.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 13 до № 25 от 07.03.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 26 до № 40 от 28.03.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 41 до № 44 от 07.04.2014 г.
11.08.2015

Решения от № 45 до № 71 от 25.04.2014 г.
11.08.2015