ПОКАНА за обучения по придобиване на умения по проект
08.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТ
27.02.2018

Работна група ще актуализира инвестиционната програма на Община Дупница по ОПРР – 2014- 2020
23.02.2018

ПОКАНА за обучения за придобиване на умения по проект
16.02.2018

Коледно тържество за потребителите от “Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активното включване“
20.12.2017

Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница
14.12.2017