Добре дошли!
Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница
14.12.2017

Покана за пресконференция по проект на Община Дупница
12.12.2017

ГУМ и Община Дупница организират благотворителен коледен базар
12.12.2017

Първа пресконференция на проект "Интегриран градски транспорт на град Дупница" в четвъртък (ПОКАНА)
12.12.2017

Три фирми с оферти за подмяна канализацията в жк.Бистрица
07.12.2017

Община Дупница със заключителна пресконференция по успешно реализиран проект
30.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
22.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1038/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

Конкурс за отдаване под наем на места за поставяне на гаражи в жк. Бистрица
06.10.2017

Обявление относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Дупница
24.08.2017

Конкурс съгласно заповед № 1424/10.08.2017 г на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, за отдаване под наем на помещение в здравната служба на с. Яхиново Община Дупница
11.08.2017

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
09.01.2018

Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
05.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №РД04-1339/21.12.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
28.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: „ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДУПНИЦА”
22.12.2017

ОТНОСНО: Докладна записка от Кмет на Община Дупница, относно Вземане на решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност „ДУПНИЦАТРАНС“
21.12.2017

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание Заповед №РД04-1282/01.12.2017 год. на   Кмета на Община Дупница
15.12.2017

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.

ОБЯВА
      ОБЩИНА ДУПНИЦА започва от 01.12.2016г. изплащането на възнаграждението на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, проведени на  06.11.2016г. и 13.11.2016г.
     Възнагражденията ще се изплащат от 10.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.