Добре дошли!
Вътрешният министър Валентин Радев бе на посещение в Дупница
11.07.2018

523 деца са получили подкрепа за 1 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
30.04.2018

Община Дупница продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015"
25.04.2018

Хората с увреждания от “Дневен център за възрасни хора с увреждания - шанс за активното включване“ се подготвиха за отбелязването на Възкресение Христово!
10.04.2018

Стартира проект за Преходно жилище и ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция
10.04.2018

INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of technical design”
30.03.2018

Провеждане на търг, съгласно Заповед № РД04-681/28.06.2018 г. за отдаване под наем на част от общински недвижим имот, представляващ магазин за хранителни стоки с площ от 42.00 кв.м, находящ се в с. Блатино, част от сградата на кметството, УПИ XIII - за административна сграда и параклис, кв. 11, имот № 99
03.07.2018

Провеждане на конкурс съгласно заповед РД 04-672/26.06/2018 за отдаване под наем на терен с площ 1948 кв.м. за престой и паркиране на автобуси на Автогара Дупница (част от прдгаров площад) с идентификатор 68789.608.229 по КК на Дупница
27.06.2018

Провеждане на търг съгласно заповед РД04-625/19.06.2018 за отдаване под наем на част от общински недвижим имот с идентификатор 39339.504.367 в с. Крайници с площ 15 кв.м.
20.06.2018

Търг с явно натдаване за продажба на имот 68789.19.77 гр. Дупница, ул. Люляк 33, с площ 725 кв.м
19.06.2018

Търг с явно натдаване за продажба на имот 68789.602.4 в Дупница, Самоковско шосе 1 с площ 444 кв. м.
19.06.2018

Публично оповестен конкурс за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.14 в блок 45 ул. Иван Вазов
19.06.2018

Проект "Приеми ме 2015" - приемна грижа за деца
11.07.2018

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „Директор” на детска градина „Слънце”, град Дупница, област Кюстендил
15.06.2018

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността „Директор” на детска градина „Детелина”, град Дупница, област Кюстендил
15.06.2018

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект
25.05.2018

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
23.05.2018

Обявление за конкурс за избор на управител на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница
04.05.2018

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.