Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Добре дошли!

Определят границата на община Дупница с информационни табели

В Община Дупница наградиха призьорите от изложбата посветена на седмицата на гората

Темата за "Насилието на деца" коментираха на семинар в Дупница

Община Дупница с отчет за постъпленията от първото тримесечие

15.02.2017
Областният управител Йордан Татарски на среща с дупничани на 22 февруари

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 06-00-44 от 14.02.2017г., уведомяваме населението на Община Дупница, че на 22.02.2017г. от 17.00 часа, в Заседателната зала...


01.02.2017
Стартира от днес данъчната кампания на територията на община Дупница

Данъчната кампания в община Дупница стартира от днес. Всички жители и фирми ще могат да заплащат своите местни данъци и такси за битови отпадъци. Дължимите...


30.01.2017
Община Дупница е в готовност да обяви процедури по избор на изпълнители по Национална програма

Община Дупница има готовност да обяви процедури по избор на изпълнители, които да направят обследване на сградите, които ще бъдат финансирани по Националната програма за...


26.01.2017
Нови, по-ниски цени на билетите за три автобусни линии в общината

Нова транспортна фирма обслужва три от направленията на територията на община Дупница. От 20-и януари, автобусите на "Мегатранс 2009" ЕООД се движат по линиите Дупница-Крайници,...


15.12.2016
Община Дупница предоставя иновативни услуги за ранно детско развитие

Община Дупница в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 ”Алтернатива за ранно детско развитие” на стойност 797 365.00 лв., финансиран по процедура за директно...


12.12.2016
Пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0029-С01 „Алтернатива за ранно детско развитие”

Встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0029 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско...


19.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прието с Решение № 8/31.01.2008 г. на Общ. Съвет гр.Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 1188/19.06.2017 год. на Кмета на Община Дупница ОБЯВЯВА 1 Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление...


29.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница - инж. М.Чимев относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 1031/26.05.2017 год. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА 1. Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за...


18.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупниица

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 969/17.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г. ОБЯВЯВА Конкурс по...


16.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с тайно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №916/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване с представяне на...


21.03.2017
Конкурс за отдаване под наем на имот в с.Крайници

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 562/20.03.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г. ОБЯВЯВА Конкурс по...


08.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс по реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 445/06.03.2017 г. на Кмета на Община Дупница


20.06.2017
ОТНОСНО: Предлагани електронни услуги от отдел "Пенсии"

Съобщение и списък на предлаганите електронни услуги от отдел "Пенсии"


20.06.2017
Конкурс за длъжност Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"

13.06.2017
Уведомление относно предстояща дезинсекция на дървесната декоративна растителност срещу комари на територията на град Дупница

Уведомление Уведомяваме всички граждани на Община Дупница за предстоящата дезинсекция на дървесната декоративна растителност срещу комари на територията на град Дупница, която ще се извърши през...


12.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 917/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 917/10.05.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне...


30.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"

29.05.2017
Списък на НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността: Управител на Общинско предприятие " Социално предприятие"

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


 

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител. 

ОБЯВА

      ОБЩИНА ДУПНИЦА започва от 01.12.2016г. изплащането на възнаграждението на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, проведени на  06.11.2016г. и 13.11.2016г.
     Възнагражденията ще се изплащат от 10.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.