Добре дошли!
ПОКАНА за обучения по придобиване на умения по проект
08.03.2018

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТ
27.02.2018

Работна група ще актуализира инвестиционната програма на Община Дупница по ОПРР – 2014- 2020
23.02.2018

ПОКАНА за обучения за придобиване на умения по проект
16.02.2018

Коледно тържество за потребителите от “Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активното включване“
20.12.2017

Дядо Коледа зарадва децата от Семейните центрове в Дупница
14.12.2017

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД04-289/08.03.2018 г. за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 68789.607.131.5.13 по КК на гр. Дупница, с площ 76.05 кв.м, находящ се в гр. Дупница, жк. Велчова завера, бл.45, ет.1,обект 1
14.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-264/26.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница
02.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-243/21.02.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/26.01.2018 г., Община Дупница
26.02.2018

Обявление на основание Заповед № РД 04-97/18.01.2018 г. на Кмета на Община Дупница - конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество
18.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № РД04-1188/21.11.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
22.11.2017

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №РД04-1037/11.10.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
17.10.2017

Неразпределени пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване находящи се в землището на Община Дупница
09.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ,,ДУПНИЦАТРАНС” ЕООД ГР.ДУПНИЦА
01.03.2018

Писмо до домоуправителите на жилищни блокове и кооперации на територията на гр.Дупница относно предоставяне на списъци на отглежданите домашни любимци
26.02.2018

Заповед № РД 04-219 /16.02.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с предстоящия на 18.02.2018г. празник Сирни заговезни
16.02.2018

Обява за Инвестиционно намерение за “Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за разширение на обект: “Гробищен парк” в поземлен имот 68789.27.356, м.”Злево”, землище на гр.Дупница с допълнителна площ – поземлени имоти с идентификатори № 68789.27.357 и 68789.27.385, м.”Злево”, землище на гр.Дупница”, с възложител Община Дупница
31.01.2018

Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурса, насрочен с Решение №161/24.11.2017г.на Общински съвет-Дупница за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение - Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Дупница, във връзка с изпълнение на Решение № 12 от 26.01.2018 г. на ОбС - гр.Дупница
29.01.2018

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.