Република България
Община Дупница
Официален интернет сайт

Добре дошли!

Определят границата на община Дупница с информационни табели

В Община Дупница наградиха призьорите от изложбата посветена на седмицата на гората

Темата за "Насилието на деца" коментираха на семинар в Дупница

Община Дупница с отчет за постъпленията от първото тримесечие

15.02.2017
Областният управител Йордан Татарски на среща с дупничани на 22 февруари

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 06-00-44 от 14.02.2017г., уведомяваме населението на Община Дупница, че на 22.02.2017г. от 17.00 часа, в Заседателната зала...


01.02.2017
Стартира от днес данъчната кампания на територията на община Дупница

Данъчната кампания в община Дупница стартира от днес. Всички жители и фирми ще могат да заплащат своите местни данъци и такси за битови отпадъци. Дължимите...


30.01.2017
Община Дупница е в готовност да обяви процедури по избор на изпълнители по Национална програма

Община Дупница има готовност да обяви процедури по избор на изпълнители, които да направят обследване на сградите, които ще бъдат финансирани по Националната програма за...


26.01.2017
Нови, по-ниски цени на билетите за три автобусни линии в общината

Нова транспортна фирма обслужва три от направленията на територията на община Дупница. От 20-и януари, автобусите на "Мегатранс 2009" ЕООД се движат по линиите Дупница-Крайници,...


15.12.2016
Община Дупница предоставя иновативни услуги за ранно детско развитие

Община Дупница в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0029-C01 ”Алтернатива за ранно детско развитие” на стойност 797 365.00 лв., финансиран по процедура за директно...


12.12.2016
Пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0029-С01 „Алтернатива за ранно детско развитие”

Встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0029 „Алтернатива за ранно детско развитие”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско...


21.03.2017
Конкурс за отдаване под наем на имот в с.Крайници

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 562/20.03.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 7/27.01.2017 г. ОБЯВЯВА Конкурс по...


08.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно конкурс по реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед № 445/06.03.2017 г. на Кмета на Община Дупница


03.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание № 224 / 02.02.2017г. на Кмета на Община Дупница - инж.Методи Чимев относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 224/02.02.2017 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда...


17.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №3576/23.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница, ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и...


17.01.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница относно публичен търг с явно наддаване

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед №3697/13.12.2016 г. на Кмета на Община Дупница, ОБЯВЯВА Публичен търг с явно наддаване с представяне на предложенията пред комисията в деня и...


11.11.2016
ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № 3494/11.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев ОБЯВЯВА Конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и...


21.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно: Конкурс за длъжност Управител на Общинско предприятие "Социално предприятие"

21.04.2017
Заповед № РД-05-78/04.04.2017 г. окончателни регистри и карти в землището на гр.Дупница за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017

гр. Дупница


21.04.2017
Заповед № РД-05-79/04.04.2017 г. окончателни регистри и карти в землището на с.Дяково за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017

11.04.2017
ПРОТОКОЛ на комисия, назначена със Заповед № 428/02.03.2017 г. ,относно проведено интервю за длъжността Началник на отдел "Търговски дейности и управление на общински активи" в Община Дупница

28.03.2017
СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс, обявен със Заповед № 428/02.03.2017 г. за длъжността: Началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи"

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


07.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител. 

ОБЯВА

      ОБЩИНА ДУПНИЦА започва от 01.12.2016г. изплащането на възнаграждението на Секционните избирателни комисии, участвали в провеждането на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум, проведени на  06.11.2016г. и 13.11.2016г.
     Възнагражденията ще се изплащат от 10.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.