Добре дошли!
391 деца са получили подкрепа за 1 г. чрез проекта „Алтернатива за ранно детско развитие”
30.04.2018

Община Дупница продължава да изпълнява дейностите по проект "Приеми ме 2015"
25.04.2018

Хората с увреждания от “Дневен център за възрасни хора с увреждания - шанс за активното включване“ се подготвиха за отбелязването на Възкресение Христово!
10.04.2018

INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of technical design”
30.03.2018

Община Дупница обяви обществена поръчка за инженеринг на 5 улици
26.03.2018

Община Дупница установи поредните нерегламентирани сметища, пролетното почистване започва от април
26.03.2018

Обявление на основание Заповед №РД04-516/10.05.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев, Община Дупница
16.05.2018

Прожеждане на конкурс съгласно заповед № РД 04-483/26.04.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект-павильон за продажба на топли напитки, фрешове и ядки - 5 кв.м. находящ се в парк "Рила"
27.04.2018

Провеждане на търг съгласно Заповед № РД04-444/16.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница, за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 68789.20.407 по КК на гр. Дупница, с площ от 121.00 кв. м. в жк. Бистрица
25.04.2018

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД04-376/02.04.2018 г. на Кмета на Община Дупница – инж. Методи Чимев и Решение на ОбС Дупница № 18/23.02.2018 г., Община Дупница
10.04.2018

Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-347/21.03.2018 г. за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем търговски обект и прилежащ терен към него с обща площ от 240 кв.м, находящ се в гр. Дупница, парк Рила
21.03.2018

Публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за отдаване под наем на общински недвижим имот
20.03.2018

Обявление за конкурс за избор на управител на ,,Ученическо хранене-Дупница” ЕООД, гр. Дупница
04.05.2018

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанска 2018 - 2019 год.
30.04.2018

Обява за инвестиционно намерение за реализиране на обект „Предотвратяване на риска от замърсяване на р.Бистрица в участък с дължина до 60 м. в регулацията на с.Бистрица, община Дупница чрез укрепване на бреговете и коритото”, с възложител Община Дупница
11.04.2018

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел устройване на обект с обществено-обслужващо предназначение ”Автокъща и автосервиз”
04.04.2018

Обявление относно предстоящо отчуждаване на част от поземлен имот
23.03.2018

Неразпределени пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване находящи се в землището на Община Дупница
09.03.2018

        В един пътепис на чужд пътешественик, гр. Дупница е представен като “живописен град, който се извива около 3/4 ч. път между високи склонове край лъкатушното джерменско корито, а центърът на града се намира на мястото, където от рилските склонове през живописна, между къщите дълбоко врязана долина, дохожда буйната река Бистрица”.

        Няма съмнение, че величавата Рила планина прави Дупница забележителна и тайнствено магнетична. И така, извисена като страж и прегърнала го като любяща майка, планината разкрива на всички туристи и любители, дръзнали да я опознаят отблизо и историята на Дупница с множеството коларски пътища, с малките трънливи пътечки, които водят през Великата Рилска Дядовазова пустиня, та чак до град Самоков или до гордият Пирина през светостта на Рилската обител.