Други обяви
Списък на НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс за длъжността: Управител на Общинско предприятие " Социално предприятие"
29.05.2017