Други обяви
Заповед № РД-05-79/04.04.2017 г. окончателни регистри и карти в землището на с.Дяково за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017
21.04.2017