Други обяви
ПРОТОКОЛ на комисия, назначена със Заповед № 428/02.03.2017 г. ,относно проведено интервю за длъжността Началник на отдел "Търговски дейности и управление на общински активи" в Община Дупница
11.04.2017