Други обяви
СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ и НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до участие в конкурс, обявен със Заповед № 428/02.03.2017 г. за длъжността: Началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи"
28.03.2017