Обяви на Общински Съвет
Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
07.03.2017
Потърсете в сайта
Деловодна справка