Други обяви
Протокол от работа на комисията
17.02.2017
за провеждане на конкурс за длъжността "Началник отдел "Търговски дейности и управление на общински активи""

Сканирано копие на протокола - тук