Новини
Областният управител Йордан Татарски на среща с дупничани на 22 февруари
15.02.2017
Във връзка с постъпило писмо с вх. № 06-00-44 от 14.02.2017г., уведомяваме населението на Община Дупница, че на 22.02.2017г. от 17.00 часа, в Заседателната зала на Община Дупница, Областният управител на Кюстендилска област г-н Йордан Татарски, организира обществен диалог с местните общности. Целта на срещата е създаване на условия за местно развитие, чрез участие на местните общности във формирането на целите на администрацията и осигуряване защита на правата на гражданите.