Други обяви
ПОКАНА за провеждане на еднодневна информационна среща на тема Стратегия за ВОМП до 2020г. на Местна инициативна група "Разметаница"
16.01.2017