Декларации
Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбрания кмет на кметство с. Дяково
10.11.2016
Потърсете в сайта
Деловодна справка