Правилници на ОбС
Правилник за устройството и дейността на Общиствения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Дупница /приет с Решение № 191 / 28.10.2016 г./
08.11.2016