Избор за Президент и Вицепрезидент на Република България и Национален референдум - 2016г.
Заповед № 3252 / 14.10.2016 г. на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с нормалното провеждане на изборите
27.10.2016
                ЗАПОВЕД № 3252