Новини
Темата за "Насилието на деца" коментираха на семинар в Дупница
11.04.2016

Двудневно обучение на тема „Насилие над деца“ организира Местната комисия за борба срещу противообществените прояви към Община Дупница. В обучението, по изключително болезнената тема, участие взеха обществените възпитатели към Комисията, експерти от различни институции, педагогически съветници от училищата в общината, учители и представители на сдружения и фондации.

Лектори на обучението бяха дългогодишните психолози от фондация „ПУЛС“ – Екатерина Велева и Яна Кацарска.

Секретарят на Местната комисия Ценка Стоянова, обясни, че сред коментираните теми са посредничеството при работа с деца и семейства с насилие, асоциалното поведение при децата, различните видове насилие и психологическите последици от тях, симптомите на сексуално насилие и как да се разпознава. „Представиха се различни казуси, коментирахме характеристиките на насилническата връзка, какво трябва да се направи и през какви етапи преминава детето, пострадало от насилие. Обсъдихме също и взаимодействието за съвместно водене на случаи с други институции, както и специфичната работа с жертви на насилие“, допълни Стоянова.