Други обяви
Заповед РД 04-336 / 20.03.2020 год. на Кмета на Община Дупница
23.03.2020
Може да прочетете заповедта -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка