Други обяви
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител по заместване (Началник отдел "Екология, чистота и временна заетост")
16.03.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК!!!
Заявление за участие в конкурса -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка