Програми и стратегии на Об.С
Програма за намаляване на нивата на ПФЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Дупница за периода 2019 - 2023 год. /приета с Решение № 103/28.06.2019 г./
09.07.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка