Програми и стратегии на Об.С
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 107 / 28.06.2019 год./
09.07.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка