Програми и стратегии на Об.С
Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019 – 2024) /приета с Решение № 94/31.05.2019 г./
10.06.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка