Програми и стратегии на Об.С
План за реализиране на дейностите по стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019-2024) ЗА 2019 г. /приет с Решение № 94/31.05.2019 г./
10.06.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка