Други обяви
Проект за ПУП - План за регулация /ПР/ и План за застрояване с обхват ПИ с идентификатор 04220.11.77 по КК на с .Бистрица, Община Дупница
29.05.2019
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка