Програми и стратегии на Об.С
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Дупница за 2020 година /приет с Решение № 70/19.04.2019 г./
30.04.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка