Правилници на ОбС
Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дупница /изм. и доп. с Решение № 46/29.03.2019 г./
09.04.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка