Други обяви
Инвестиционно предложение за изграждане на "Автокъща", поземлен имот с идентификатор №04354.6.265, м. "Реката", с. Блатино
05.04.2019
Текст на обявата -> ТУК!