Други обяви
Заповед №РД04-233 / 12.03.2019 г. на Кмета на Община Дупница за изземване на части от общински недвижими имоти - публична общинска собственост - които имоти се владеят без основание от "Криста - 2003" ЕООД
13.03.2019
Може да прочетете повече -> ТУК!