Други обяви
Процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел на ползване "Подземно преминаване на кабел 20 kV през река Джерман за захранване на обект "Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница""
07.02.2019
Пълният текст на съобщението -> ТУК!