Правилници на ОбС
Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Дупница /приет с Решение № 4 / 25.01.2019 г./
05.02.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка