Други обяви
Съобщаване за публично обявяване по заявление от Кмета на Община Дупница за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект
04.02.2019
Пълният текст на съобщението -> ТУК!