Други обяви
Инвестиционно предложение за: "Млекосъбирателен център с преработка до 500 л/ден" в УПИ - парцел VI-89, кв. 58 по плана на с. Крайници, община Дупница
06.11.2018

Пълният текст на обявата може да прочетете ТУК!