Други обяви
Заповед № РД04-1043 / 16.10.2018 г. за определяне на границите на районите, вида на предлаганите услуги за третиране на твърдите битови отпадъци и чистотата на сметоизвозване за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
24.10.2018
Пълният текст на заповедта, може да прочетете ТУК!