Други обяви
Инвестиционно предложение за ПУП - ПЗ с цел промяна предназначението на земеделски имот в имот от териториално-устройствена зона с обществено-обслужващо предназначение на поземлен имот с идентификатор № 68789.551.16, местност "Бели Янко", землище на гр. Дупница
17.10.2018

Повече информация, може да прочетете ТУК!