Други обяви
Заповеди на директора на Областна дирекция земеделие за създаване на масиви за ползване на обработваеми земи за стопанската 2018-2019 година
15.10.2018
Заповед № РД-05-187 / 01.10.2018 г. за землището на с. Крайни дол
Заповед № РД-05-188 / 01.10.2018 г. за землището на с. Блатино
Заповед № РД-05-189 / 01.10.2018 г. за землището на с. Бистрица
Заповед № РД-05-190 / 01.10.2018 г. за землището на с. Кременик
Заповед № РД-05-191 / 01.10.2018 г. за землището на с. Крайници
Заповед № РД-05-192 / 01.10.2018 г. за землището на с. Самораново
Заповед № РД-05-193 / 01.10.2018 г. за землището на с. Пиперево
Заповед № РД-05-194 / 01.10.2018 г. за землището на с. Червен брег
Заповед № РД-05-195 / 01.10.2018 г. за землището на с. Дяково
Заповед № РД-05-196 / 01.10.2018 г. за землището на с. Джерман
Заповед № РД-05-197 / 01.10.2018 г. за землището на с. Палатово
Заповед № РД-05-198 / 01.10.2018 г. за землището на град Дупница
Заповед № РД-05-199 / 01.10.2018 г. за землището на с. Яхиново
Заповед № РД-05-200 / 01.10.2018 г. за землището на с. Баланово
Заповед № РД-05-201 / 01.10.2018 г. за землището на с. Тополница
Заповед № РД-05-202 / 01.10.2018 г. за землището на с. Грамаде
Заповед № РД-05-203 / 01.10.2018 г. за землището на с. Делян