Обяви на Общински Съвет
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2017 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
03.09.2018