Други обяви
Заповед № РД-05-150 / 06.08.2018 г. на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на Община Дупница за стопанската 2018/2019 година
15.08.2018
Във връзка с определяне на състава на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Дупница и на основание чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, публикуваме следната ЗАПОВЕД.