Други обяви
Изготвени са предварителни регистри, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, за землищата на територията на Общинска служба земеделие
06.08.2018

Пълния текст на обявата може да прочетете ТУК.