Други обяви
Промяна на обстоятелствата в инвестиционно предложение на Златка Петкова
25.07.2018
Във връзка с входирано в общинска администрация - Дупница Заявление с № 94-3-99 / 19.07.2018 г. от Златка Петкова, относно промяна на обстоятелствата в инвестиционно предложение на основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, публикуваме обявата за горепосоченото предложение. Пълния текст на обявата може да прочетете ТУК.