Други обяви
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ,,Директор” на детска градина ,,Детелина”, град Дупница, обявен със Заповед № РД04-631 / 12.06.2018 г. на кмета на община Дупница
23.07.2018

СПИСЪК 
на
допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „Детелина”, град Дупница, обявен със Заповед № РД-04-631/12.06.2018 г. на Кмета на Община Дупница

 

 І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” кандидати:

 

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

1.

94-Е-407/ 27.06.2018 г.

ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА БОЖИЛОВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

2.

94-А-526/

13.07.2018 г.

АННА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

3.

94-М-525/

17.07.2018 г.

МИЛА МИНЧЕВА МИНЧЕВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

4.

94-И-559/

18.07.2018 г.

ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

 

 ІІ. Недопуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години” кандидати: няма.

 

ІІІ. Интервюто и защитата на писмено предоставената стратегия ще се проведе в Кръглата зала на Общинска администрация Дупница, пл. „Свобода” № 1, на 31.07.2018 г. от 10.00 ч.

                                                                              

Телефон за информация: 0701/5-92-38