Други обяви
Обява за инвестиционно намерение за реализиране на обект „Предотвратяване на риска от замърсяване на р.Бистрица в участък с дължина до 60 м. в регулацията на с.Бистрица, община Дупница чрез укрепване на бреговете и коритото”, с възложител Община Дупница
11.04.2018