Новини
Община Дупница обяви обществена поръчка за инженеринг на 5 улици
26.03.2018
Община Дупница обяви обществена поръчка на обща стойност 422 071,62 лева за инженеринг на 5 улици в Дупница. Кандидатите ще се надпреварват в 5 обособени позиции за проектиране, изграждане и авторски надзор. Обхватът на улиците е - "Отовица" (320 метра) в участъка между "Мадара" и "Драгой Болярин" с прогнозна стойност 115 000 лв с ДДС, ул."Родопи" (250 метра) от градинката до бившата ул."Бригадирска" на стойност 131 071,62, ул. "Димчо Дебелянов" (250 метра) в участъка между "Евтим Трайчев" и ул. "Курт дере" на стойност 55 000 лева, ул. "Кокиче"(90 метра) с прогнозна стойност 34 000 лева и улица в кв.Южен (200 метра) на стойност 87 000 лева. Поръчката включва цялостно преасфалтиране, изграждане на тротоари и т.н.
На среща при кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев днес бе Управителят на ВиК-Дупница Илия Илиев, за да бъде обсъдена ситуацията с водопреносната мрежа в тези участъци. Решено бе водното дружество да подмени изцяло водопровода по "Кокиче", "Родопи" и 120 метра от "Отовица". Подмяната ще е за сметка на ВиК-Дупница, защото в тези участъци е стар водопровода и идеята е да не се стига до аварийни разкопавания, които да обезсмислят ремонта. Най-дългият срок за приключване на дейностите е 90 дни, с включено проектиране.
Отварянето на офертите е насрочено за 26 април от 11 часа в сградата на Община Дупница.