Новини
ПОКАНА за обучения по проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания-шанс за активно включване"
20.03.2018
Във връзка с изпълнението на проект  BG05M9OP001-2.005-0098 ”Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване” ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, Община Дупница Ви кани да вземете участие в обучения за придобиване на умения за включване в пазара на труда по проекта. Обученията ще се състоят на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г. /вторник и сряда/ от 9:00 часа в Заседателна зала на Община Дупница, партерен етаж.