Обяви на Архитектура и градоустройство
СЪОБЩЕНИЕ с № 91-00-40/15.03.2018 год., по §4 от ДР на ЗУТ за процедиране проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхват: ПИ с ид. № 68789.551.14, м."Бели Янко", землище гр. Дупница за устройване на "АВТОКЪЩА И АВТОСЕРВИЗ"
19.03.2018

 

Съобщение № 91-00-40/15.03.2018 год. 

ДО СТАНИСЛАВА КОСТАДИНОВА ВРЕТЕНАРСКА, с адрес: гр. Дупница, ул."Св.Иван Рилски"№121,вх.А,ет.3 и

ДО КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ с адрес:гр.София,ж.к. "Младост"№49А, вх.1, ет.3, ап.5,

може да видите ТУК