Новини
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТ
27.02.2018