Обяви на Архитектура и градоустройство
Съобщение с № 91-00-35/07.03.2018 год. по реда на §4 от ДР на ЗУТ до ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ХРИСТОВ-домоуправител и ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
09.03.2018

 

цялото съобщение № 91-00-35/07.03.2018 год., може да видите ТУК